Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Keski-Suomen Aluetaksin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Keski-Suomen Aluetaksi on Keskustaksi Oy:n omistama taksinvälityskeskus.
Laadittu 3.4.2024.  

Keski-Suomen Aluetaksi kerää henkilötietoja sivustonsa käyttäjistä. Henkilötietoja kerätessä noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. 

Rekisterinpitäjä

Keskustaksi Oy
Kauppaneliö 8
60120 Seinäjoki
Y-tunnus: 0182357-8
Leea Luoma, leea.luoma@keskustaksi.fi

Rekisterin nimi

Keskustaksin asiakasrekisteri

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus ja käyttö

Henkilötietoja kerätään, säilytetään ja käsitellään vain ennalta määritettyjä käyttötarkoituksia varten.

1. Palvelun tarjoamiseen, toimittamiseen ja asiakashallintaan

Keräämme, käytämme ja säilytämme asiakastietoja asiakashallintaan ja palvelun tuottamiseen liittyviin asioihin. Näitä asioita ovat muun muassa tilaukset, laskutus, reklamaatiot, asiakastuki, asiakastyytyväisyyskyselyt sekä palvelujen tuottaminen ja toimittaminen. 

2. Markkinointiin ja viestintään

Keräämme henkilötietoja myös markkinoinnin ja viestinnän tarkoituksiin tietosuojalainsäädännön rajoissa. Tätä varten henkilötietoja saatetaan käsitellä markkinoinnin ja viestinnän kohdentamista varten sekä sen toimivuuden mittaamisessa ja kehittämisessä.

Voimme esimerkiksi kohdentaa sisältöjä henkilön aikaisemman käyttäytymisen perusteella tai kehittää palveluitamme. Saatamme myös lähettää uutiskirjeitä tai toteuttaa muuta suoramarkkinointia kyseiselle henkilölle hänen suostumuksellaan tai oikeudellisen edun nojalla.

3. Muiden velvoitteiden täyttäminen

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi myös viranomaistarkoituksiin, joita ovat esimerkiksi kirjanpito- ja muut lakisääteiset velvoitteet.

4. Henkilöhallintoon

Käsittelemme työntekijätietoja sekä työnhakijatietoja vain henkilöstöhallinnon tarkoituksiin.

Keskustaksin sivustolla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin ja välittämiin palveluihin sekä sovelluksiin sovelletaan kyseessä olevan kolmannen osapuolen omia käyttö- ja muita ehtoja.

Mistä keräämme henkilötietoja?

Pääasiassa henkilötiedot ovat peräisin henkilöltä itseltään. Henkilötietoja kerätään pääasiassa yhteydenpidon kuten tilauksen teon tai kuljettajaksi liittymisen yhteydessä. Tallennamme kaikki tilauspuhelut. Henkilötietoja kerätään myös, kun henkilö ottaa yhteyttä verkkosivujen kautta. Saatamme hyödyntää henkilötietojen keräämiseen myös julkisia tietoja, kuten yritysten verkkosivustoja, erilaisia rekistereitä (esim. YTJ ja Patentti- ja Rekisterihallitus) sekä sosiaalista mediaa.

Mitä tietoja keräämme ja käsittelemme?

Tietojen käsittelyyn on aina lain edellyttämä peruste. Keräämme asiakkaidemme, potentiaalisten asiakkaidemme, työnhakijoiden sekä työntekijöiden tietoja.

Keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja: markkinointiluvat ja -kiellot, asiakaspalautetiedot sekä yhteydenottolomakkeen, puhelimen tai sähköpostin kautta henkilön itsensä antamat tiedot. Lisäksi käsittelemme ja keräämme laskutustietoja, tilaustietoja, toimitustietoja sekä muita sopimustietoja.

Lisäksi keräämme ja käsittelemme tietoja verkkopalveluidemme käytöstä evästeiden avulla.

Henkilöstöltä ja työnhakijalta keräämme perustietojen lisäksi palkanmaksuun tarvittavia tietoja sekä tietoja, joita tarvitaan lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Lisäksi voimme kerätä myös ansioluetteloita sekä työhakemuksia.

Henkilön suostumuksella saatamme kerätä myös muita tietoja, mutta tästä kerromme erikseen tietojen keräämisen yhteydessä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelee Keskustaksin työntekijät. 

Henkilötietojen sijainti

Henkilötiedot sijaitsevat ja niitä käsitellään pääasiassa EU:n sisällä. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa Keskustaksi Oy:n yhteistyökumppaneille asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi.

Henkilötietojen säilytys 

Henkilötietoja säilytetään pääasiassa sähköisessä muodossa, ja niihin pääsy on suojattu yleisten käytäntöjen mukaisesti. Pääsy henkilötietoihin on muun muassa suojattu käyttöoikeuksin ja salasanoin. Tietoja säilytetään 3 vuotta.  

Evästeiden kerääminen

Eväste on palveluntarjoajan web-palvelimen käyttäjän tietokoneelle tallentama tiedosto, käytännössä eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Palvelin voi myöhemmin lukea evästeen ja näin kyseinen selain voidaan tunnistaa (esim. käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle). Esimerkiksi käyttämämme ohjelmisto Google Analytics kerää evästetietoja.

Evästeet helpottavat sivustojen käyttöä ja mahdollistavat tiettyjä toiminnallisuuksia, kuten istunnon muistamisen, sivustojen käyttäjäkohtaisen personoinnin ja helpon tunnistautumisen palveluun.

Käytämme evästeitä palveluidemme toiminnallisuuden mahdollistamiseen ja kehittämiseen. Evästeiden avulla voimme myös kerätä tietoa sivustoillamme vierailevien käyttäjien päätelaitteista ja verkkoselaimesta. Kerättyä tietoa voidaan käyttää analytiikkaan ja markkinoinnin kohdistamiseen. Evästeiden avulla palvelujemme käyttö on käyttäjälle helpompaa ja esitetty markkinointi on tarkoituksenmukaisempaa ja kohdistetumpaa.

Voit tietenkin myös estää evästeiden käytön, tällä voi kuitenkin olla haittapuolensa, sillä evästeet ovat teknillinen ratkaisu selaimien ja www-palvelimien yhteyskäytäntöjen toteutuksessa, eivätkä monet internet-sivustot toimi kunnolla ilman evästeitä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saa selaimen valmistajan ohjeista.

Voit halutessasi tyhjentää evästehistorian verkkoselaimen asetuksista tai estää niiden kerääntymisen kokonaan.

Käyttämällä verkkosivujamme, annat suostumuksesi edellä kuvatun kaltaiseen tietojenkäsitteyyn. Evästetietoja säilytetään Google Analyticsissä 38 kuukautta.

Henkilön oikeudet henkilötietoihin

  • Henkilöllä on oikeus tarkastaa tiedot, joita Keskustaksi on henkilöstä kerännyt.
  • Henkilöllä on oikeus vaatia tietojen korjaamista.
  • Henkilöllä on oikeus vaatia tietojen poistamista.
  • Henkilöllä on oikeus kieltää / peruuttaa suostumus suoramarkkinointiin.
  • Henkilöllä on oikeus vastustaa käsittelyä.
  • Henkilöllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä.
  • Henkilöllä on oikeus siirtää tietoja järjestelmästä toiseen.
  • Voit toteuttaa oikeutesi esimerkiksi lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@keskustaksi.fi

Meidän täytyy ennen oikeuksiesi täytäntöönpanoa kuitenkin varmistua henkilöllisyydestäsi. Keskustaksi vastaa asiakkaalle EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).